ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklıniğinde Yapılan Başlıca Tedaviler

- Hastanemizde rutin sağlam çocuk takibi,
- Poliklinik ve tüm aşılama hizmetlerinin yanı sıra yatarak tedavi yapılmaktadır.
- Erken
- düşük tartılı doğan bebeklerin yeni doğanların küvöz bakımı yapılmakta,
sarılıklı bebeklere fototerapi uygulanabilmektedir, gerektiğinde de kan transfüzyonu yapılabilmektedir.
- Hastanemizde doğan bebeklere guatr (TSH) ve zeka testi (Guthrie) , tarama testleri rutin olarak uygulanmaktadır.
- Yoğun bakım biriminde solunum problemi olan bebek ve çocuklarda yapay solunum desteği sağlayabilecek cihazlarımız bulunmaktadır.
- Yaşamsal bulgular (kan basıncı, nabız, oksijen saturasyonu, damar basıncı, vb.) invaziv veya noninvaziv monitörlerle sürekli izlenebilmektedir.

Ayakta tedavilerde 10 gün içindeki kontrol muayeneleri için ayrıca ücret alınmaz.