İDARİ KADRO

Mesul Müdür Atalay GÜRSEL
Başhemşire Hülya MAHMUTÇEBİ
Muhasebe Müdürü Sadettin KOÇ
İdari Koordinatör ve Satın Alma Müdürü Efe ANDAY
Hasta Hizmetleri ve Halkla İlişkiler Müdürü -
Kalite Müdürü Sevda TÜRK/Efe ANDAY
İnsan Kaynakları Müdürü -
Kurumsal Pazarlama ve İletişim Müdürü Gülbahar Özdemir