DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI)

İnsanın sindirim sistemi, böbrek, kalp, akciğer, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, romatizmal, hormonal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir. Hastanemiz ayakta veya yatakta teşhis ve tedaviye olanak verecek donanıma sahiptir.

Dahiliye Poliklıniğinde Yapılan Başlıca Tedaviler

- ChecK Up
- Obezite Tedavisi
- Hipertansiyon tedavisi
- Diyabet(Şeker hastalıkları, gebelik diyabeti)
- Anemi (Kansızlık)
- Dispepsi(Ülser tedavisi)
- Gastrit
- Böbrek Hastalıkları
- Kolit tedavisi
- Safra kesesi hastalıkları
- Tiroid hastalıkları (Guatr)
- Romatizmal hastalıklar
- KOAH tedavisi (kronik obstrüktif akciğer hastalığı)
- Alerjik astım
- Bronşit
- Obezite tedavisi
- Pnömoni (zatürre)
- Grip
- İshal ve Kabızlık