HASTA VE YAKINLARININ SORUMLULUKLARI

BİLGİ VERME SORUMLULUĞU
Hastalarımız tıbbi özgeçmişleri, mevcut şikayetleriyle ilgili bilgileri ve özlük bilgilerini tam ve doğru olarak vermelidirler. Tedavi esnasında ve sonrasında oluşan değişiklikler konusunda sağlık ekibini bilgilendirmelidirler.

VERİLEN TEDAVİ VE TAVSİYELERE UYMA SORUMLULUĞU

Hastalarımız, sağlık ekibi tarafından hazırlanmış tedavi ve bakım planlarına, ve tavsiyelere aynen uymalıdırlar.

TEDAVİYİ REDDETME VE DURDURMA SORUMLULUĞU

Hastalarımız planlanan tedaviyi reddetme veya durdurma durumunda oluşacak gelişmelerden kendileri sorumludurlar.

SAĞLIK HİZMETİ GİDERLERİNİ ÖDEME SORUMLULUĞU

Hastalarımız Hastanemize müracaatları aşamasında aldıkları sağlık hizmetlerinin bedellerini nasıl karşılayacaklarını bildirmelidirler. Bu amaçla eğer herhangi bir kuruma bağlılarsa, mevzuata uygun bir şekilde gerekli belgeleri zamanında bildirmekle sorumludurlar.

HASTANEMİZİN KURAL VE UYGULAMALARINA UYMA SORUMLULUĞU

Hastalarımız hastanemizden hizmet aldıkları süre içerisinde hastanemizin kural ve uygulamalarına uymakla sorumludurlar.

SAYGI GÖSTERME SORUMLULUĞU

Hastalarımız ve yakınları diğer hasta ve personelimizin haklarına saygı göstermelidirler. Diğer hastaların sağlıklarını tehlikeye sokacak ve onları rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıdırlar.

BULAŞICI HASTALIĞI BİLDİRME SORUMLULUĞU

Diğer hastalar ve personelimizi korumak ve gerekli önlemleri alabilmek için bulaşıcı hastalığı veya şüphesi olan hastalarımızın durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.

UYGUNSUZ İSTEKTE BULUNMAMA SORUMLULUĞU

Hastalarımız tedavi planlarına aykırı olan tedavi şekli ve uygulamaları istememelidirler.

ZİYARETÇİ KURALLARINA UYMA SORUMLULUĞU

Hastalarımız ve ziyaretçileri, hastanemizin ziyaretçi kurallarına uymalıdırlar.

TAZMİN ETME SORUMLULUĞU

Hastalarımız ve yakınları tarafından tesis ve demirbaşlara verilen zararlar karşılanmalıdır.