ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Nöroloji Poliklıniğinde Yapılan Başlıca Tedaviler

Artroplastiler , omuz , dirsek , kalça , diz , total ve parsiyel endoprotez , uygulamaları yapılmaktadır.
Artroskopi , diagnostik ve cerrahi tedavi amaçlı yapılabilmektedir.
Artroskopi müdahale ile menisküs ameliyatları ve endoskopi altında her türlü yabancı cisim çıkartılması yapılmaktadır.