ULTRASONOGRAFİ

-Ultrasonografi(Tüm batın , Üriner , pelvik boyun , tiroid , meme , kalça ultrasonografisi , yüzeyel ultrasonografi )
-Doppler Ultrasonografi
-2.Düzey Obstetrik Ultrasonografi (Anomali taraması)
NOT:(Bilgisayarlı Spiral tomografi(BT) ,
Magnetik Rezonans Görüntüleme(MR))Anlaşmalı kurumlara gönderilmektedir.