Genel cerrahi

Genel cerrahi bölümünde sindirim sistemi hastalıklarının, meme ve endokrin sistem organları(tiroid, paratiro,id böbrek üstü bezleri) hastalıklarının, hepatopankreatobiliyer sistem (karaciğer, pankreas, dalak, safra kesesi ve safra yolu) hastalıklarının, perianal bölge hastalıklarının karın duvarı fıtıklarının ve obezite hastalığının cerrahi tedavileri yapılmaktadır. bunun yanı sıra tanı koydurucu ve tedavi edici endoskopik işlemler uygunalmaktadır.
MEMEDE İYİ HUYLU KİTLE (BENİGN)MEME CERRAHİSİ , ONKOPLASTİK MEME KANSER AMLİYATI VE SENTİNEL NOD BİYOPSİSİ

- Memenin selim hastalıklarında cerrahi tedaviler
- Meme kanserinde sentinel lenf nodu biyopsi ve meme koruyucu cerrahi
- Şüpheli meme kitlelerinde işaretleme eşliğinde segmenter mastektomi
- Çok odaklı ve bölgesel ilerlemiş meme kanserlerinde mastektomi ve aksiller lenf nodu diseksiyonu

LAPOROSKOPİK (KAPALI) CERRAHİ (MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ)

- Safra kesesi ameliyatları
- Apandisit ameliyatları
- Kasık fıtığı (reflü) ameliyatları
- Obezite ameliyatları (Bariatrik Cerrahi)
-Kalın bağırsak (kolon) ve rektum ameliyatları
- Dalak ameliyatları

SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ

- Özofagus yemek borusu) hastalıklarının cerrahi tedavileri
- Mide hastalıklarının cerrahi tedavileri
- Diyafram hernisi ve gastroözofageal reflü hastalığının cerrahi tedavileri
- İnce bağırsak hastalıklarının cerrahi tedavileri
- Kolon ve rektum kanserlerinin cerrahi tedavileri (açık ve kapalı)
- Kalın bağırsak ve rektumun selim hastalıklarının errahi tedavileri (açık ve kapalı)
- Crohn ve ülseratif kolit gibi iltihabı bağırsak hastalıklarının cerrahi tedavileri
- Apandisit ameliyatları
-Fıtık ameliyatları
a)Kasık ve Karın fıtıkları
b)Primer ve Nüks fıtıklar

ENDOSKOPİK İŞLEMLER
- Gastroskopi
- Kolonoskopi
- Sigmoidoskopi
- Endoskopik Biyopsi
- Snare Polipektomi
- PH Metre ve Empedans ölçümleri

ENDOKRİN SİSTEM CERRAHİSİ

- Nodüler ve multinodiler guatr cerrahi tedavisi
- Tiroid kanserlerinde cerrahi tedavi
- Parafiroid adenom, hiperplazi ve kanserlerinin cerrahi tedavisi

KARACİĞER VE SAFRA KESESİ CERRAHİSİ

-Karaciğerin kistik hastalıklarına yönelik cerrahi işlemler
- Safra kesesinin akut enfeksiyonlarının cerrahi tedavisinde
- Safra kesesi taşlarının cerrahi tedavisi


PROKTOLOJİ

1)HEMOROİD(Ameliyatlı , Ameliyatsız)
2)ANALFİSSÜR(Makat Çatlağı)
a)Ameliyatlı (LİS)
b)Ameliyatsız Botoks Tedavisi
3)PYLONİDAL SİNÜS (Kıl Dönmesi)
a)Kapalı ameliyatları
-Flep ameliyatları
-Primer Eksizyon-Sütürasyon
-Mikrosinüsektomi
b)Açık ameliyatları
-MarsuplizasyonLOKAL MÜDAHALELER

-Lipom(Yağ bezesi)
-Ben Tedavisi (Nevüs Tedavisi)Cerrahi
-Ben tedavisi Radyofrekans
-Cordilom (Siğil)tedavileri
-Keloid (Ameliyat İzleri)tedavileri
-Göz çevrasi Kolesterol Plak tedavisi
-Tırnak Çekimi ve yatak revizyonu
-Tırnak batığı tedavisi

Ayakta tedavilerde 10 gün içindeki kontrol muayneleri için ayrıca ücret alınmaz.